Afspraak maken

Tot eind dit jaar kan je ‘tijdelijke werkloosheid energiecrisis’ inroepen

Als de kostprijs van de energie bepalend is voor de werking van jouw bedrijf, kan je sinds 1 oktober economische werkloosheid omwille van de energiecrisis invoeren. Dit nieuwe type werkloosheid is mogelijk voor arbeiders en bedienden tot eind dit jaar.

Time out

Om ‘tijdelijke werkloosheid energiecrisis’ te kunnen inroepen, moet je bedrijf voldoen aan één van volgende voorwaarden:

  • de aankoop van energieproducten was in 2021 goed voor minstens 3% van de toegevoegde waarde.
  • de definitieve energierekening van het kwartaal voor de aanvraag van de werkloosheid is verdubbeld, in vergelijking met de rekening van hetzelfde kwartaal van het jaar voordien.

Wat krijgt de werknemer uitbetaald?

Tijdens deze time-out ontvangen werknemers een bedrag dat gelijk is aan 70% van het gemiddelde begrensde loon, geplafoneerd op 3.075,04 euro. (In geval van de ‘klassieke’ tijdelijke werkloosheid is dat 65%.)

Bovenop de werkloosheidsuitkering moet je als werkgever, voor elke dag waarop je werknemer tijdelijk werkloos is, een toeslag betalen van minstens 6,22 euro per dag (geïndexeerd bedrag).

Welke regeling is mogelijk?

Je kan de tijdelijke werkloosheid ernergiecrisis op twee manieren regelen.

  1. Een volledige schorsing gedurende maximum 4 weken, die weliswaar vernieuwbaar is.
  2. Een regeling van gedeeltelijke arbeid voor maximum 3 maanden, waarbij er minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per twee weken wordt gewerkt.

Hoe moet je de tijdelijke werkloosheid aanvragen?

Om aan te tonen dat je bedrijf aan de voorwaarden voldoet, moet je een formulier C106A naar de RVA versturen.

Werknemers moeten minstens 3 dagen vooraf op de hoogte gesteld worden van je plannen. In de communicatie moet je duidelijk maken hoeveel werkloosheidsdagen voorzien zijn en op welke data de werknemer werkloos zal zijn.

Op dezelfde dag dat je de werknemers inlicht, moet u aan de ondernemingsraad (of de vakbondsafgevaardigde) de economische redenen meedelen die de volledige schorsing of een stelsel van gedeeltelijke arbeid rechtvaardigen.

Ben je niet zeker of je aan de voorwaarden voldoet? Aarzel niet ons te contacteren.

Op de hoogte blijven?