Afspraak maken

Alice optimizes

Alice staat niet allen voor een sterke HR expertise maar ook voor de nodige fiscale en financiële kennis (zoals loonoptimalisatie). We plaatsen de keuzes die gemaakt worden in een ruimer kader en berekenen de impact van HR-beslissingen op het rendement van de onderneming, niet alleen op vandaag maar ook in de toekomst. We zetten (tewerkstellings)Subsidies en fiscale stimuli waarvoor u in aanmerking kan komen op een rijtje en werken die samen met u verder uit.

  • (Tewerkstellings)Subsidies
  • Fiscale expertise
  • Aandacht voor budget- en kostenefficiëntie

(Tewerkstellings)Subsidies

Alice Optimises Tewerkstelling Subsidies

Alice wijst u in de richting van de verschillende beschikbare (tewerkstellings)maatregelen en evalueert deze samen met u. Op deze manier kunnen de nodige aanpassingen en optimalisaties worden gerealiseerd conform de snel wijzigende wetsbepalingen.

Fiscale expertise

Alice Optimises Fiscale

We gaan hier een stap verder dan enkel de subsidies en bekijken de bredere waaier aan optimalisatie binnen een correct arbeidsrechterlijk en fiscaal kader, zowel op niveau van de werknemer (auteursrechten,vermindering bedrijfsvoorheffing, CAO 90, winstpremie, innovatiepremie…) als op ondernemingsniveau (innovatieaftrek, verhoogde investeringsaftrek voor R&D...).

Aandacht voor budget en kostenefficiëntie

Alice Optimises Aandacht

Niet enkel de vraag of nieuwe werknemers passen in de bedrijfscultuur of de juiste kwaliteiten hebben, is belangrijk. Evenzeer de financiële impact van een aanwerving en het gehele salarisbeleid bepalen mee de slagkracht van uw onderneming. Binnen een strategisch HR-beleid dienen juiste keuzes gemaakt te worden, die zowel naar budget als kostenefficiëntie een positief resultaat opleveren. Alice projecteert en integreert waar mogelijk processen op een transparante en consistente manier. Het effectief inzetten van het zo waardevolle menselijke kapitaal in de onderneming dient SMART te gebeuren. Zo kunnen bvb. de juiste KPI's worden bepaald in het kader van een variabel verloningsbeleid.

Op de hoogte blijven?