Afspraak maken

Alice secures

Alice onderzoekt hoe transparant uw HR-beleid zich verhoudt binnen het wettelijk kader:

Zijn arbeidsreglement en verschillende policies up to date? Voldoen uw arbeidsovereenkomsten, addenda, andere HRdocumenten aan de laatste wettelijke vereisten? Alice kan dit voor u nagaan door middel van een HR audit en naast eventuele aanbevelingen zelf overgaan tot compliancy. Dit zowel in het kader van de verplichtingen bij een eerste aanwerving als in een later stadium: bij changemanagment, na overname of fusie...

  • Arbeidsreglement
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Policies

Arbeidsreglement

Alice Secures Arbeidsreglement

Elke werkgever is ertoe gehouden een arbeidsreglement op te stellen vanaf het moment dat hij één werknemer in dienst neemt. De inhoud en afspraken in het arbeidsreglement dienen conform de wettelijke bepalingen te zijn en zijn de basis voor de praktische uitwerking naar de medewerkers toe. Alice biedt support bij de opmaak, aanpassing en regularisering van uw arbeidsreglement.

Arbeidsovereenkomsten

Alice Secures Arbeidsovereenkomsten

Naar tewerkstelling toe zijn er veel verschillende soorten overeenkomsten waardoor de vereisten voor een bepaalde overeenkomst niet altijd duidelijk zijn. Alice helpt u om uw arbeidsovereenkomsten te stroomlijnen en de noodzakelijke elementen erin op te nemen.

Policies

Alice Secures Policies

Heeft u als bedrijf nood aan bepaalde policies om duidelijke afspraken en regels vast te leggen voor u en uw medewerkers dan kan Alice deze uit de praktijk aanbieden. Daarin wordt steevast rekening gehouden met mogelijke valkuilen en wordt tevens de link gelegd naar de fiscale aspecten.

Op de hoogte blijven?