Afspraak maken

Alice empowers

Alice adviseert bij strategisch HR-beleid en stippelt samen met uw bedrijf een duurzaam en innovatief beleid uit. Diverse aspecten komen aan bod: functieomschrijvingen, competentiematrix en conform loonbeleid... Met het Alice's Happiness Plan (flexibel verloningspakket) biedt u een antwoord op de huidige en toekomstige war for talent.

Duurzaam en innovatief HR-beleid

Alice Empowers Duurzaam HR Beleid

Een duurzaam en innovatief beleid komt niet vanzelf. Er zijn binnen de bedrijven heel wat aandachtspunten waarmee rekening dient gehouden te worden. Alice biedt de ervaring en de support aan om dit beleid mee te helpen ontwikkelen waarbij een duidelijk en correct evenwicht wordt gezocht tussen de belangen van het menselijk kapitaal en de organisatie zelf.

Alice’s Happiness Plan

Alice Empowers Happiness Plan

De talenten van uw medewerkers optimaal inzetten vereist een individuele benadering. Medewerkers koesteren behoeftes en toekomstperspectieven en daarop speelt Alice's Hapiness Plan in. Door uw medewerkers correct en individueel te verlonen binnen een geldend juridisch kader en met respect voor de fiscale en parafiscale aspecten, genereert u vast en zeker meer geëngageerde en dus beter inzetbare medewerkers.

In onze whitepaper leest u alvast hoe wij kunnen ondersteunen.

Op de hoogte blijven?