Afspraak maken

In aantocht: de arbeidsdeal

Om de arbeidswetgeving te moderniseren heeft de overheid de arbeidsdeal in het leven geroepen. De verschillende maatregelen hebben ongetwijfeld een rechtstreekse invloed op je verplichtingen als werkgever. Het is geen onbeschreven onderwerp, maar we geven je hieronder alvast enkele antwoorden.

Definitief goedgekeurd

Het wetsontwerp van de arbeidsdeal werd deze zomer reeds goedgekeurd door de Kamer. Sinds 10 november staat het officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de belangrijkste formaliteit. Concreet betekent dit dat de arbeidsdeal van kracht gaat vanaf 20 november 2022.

De arbeidsdeal is gebasseerd op vier pijlers:

  • Betere werk-privébalans
  • Meer en betere opleidingen
  • Grotere dynamiek op de arbeidsmarkt
  • Verdere digitalisering

We geven hier alvast meer informatie over de belangrijkste onderwerpen.

1. De vierdagenwerkweek

De vierdagenwerkweek biedt een voltijdse werknemer de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties te presteren in 4 werkdagen. Het voornaamste doel: een beter evenwicht vinden tussen het privé- en beroepsleven.

Een voltijdse medewerker die voorheen 38 uur per week werkte (verdeeld over vijf werkdagen), zal deze 38 uur nu moeten verdelen over vier werkdagen. Dit betekent dat de werknemer vier werkdagen van 9,5 uur zal werken.

Een werkgever kan dit arbeidsregime officieel invoeren door een wijziging van het arbeidsreglement (bij 38 urenweek) of door het opstellen van een CAO (bij werkweken van meer dan 38 uren).

Indien de werkgever deze maatregel niet officieel invoert, kan de werknemer hiertoe een voorafgaande schriftelijke aanvraag doen voor een periode van maximum 6 maanden (hernieuwbaar). De werkgever heeft hierbij 2 opties:

1. De werkgever verklaart zich akkoord en voorziet een schriftelijke overeenkomst met een concreet uurrooster.

2. De werkgever heeft het recht om dit te weigeren en moet dit binnen één maand na de aanvraag schriftelijk motiveren. De vierdagenwerkweek is dan niet mogelijk om organisatorische redenen of omdat de continuïteit van de dienst niet kan verzekerd worden.

2. Recht op opleiding - opleidingsplan

Ondernemingen vanaf 20 werknemers moeten een opleidingsplan voorleggen aan de ondernemingsraad, vakbondsafgevaardiging of aan de werknemers tegen 31 maart.

Vanaf 2023 is er een recht op minimum 4 opleidingsdagen per jaar. Vanaf 2024 worden dat 5 opleidingsdagen.

Bij ondernemingen met minder dan 10 werknemers is er geen recht op opleiding.

Indien er meer dan 10 en minder dan 20 werknemers zijn, is er een individueel opleidingsrecht van minstens 1 dag per voltijdse werknemer.

Benieuwd hoe Alice-HR jou kan helpen?

Op de hoogte blijven?