Afspraak maken

Corona-ouderschapsverlof

Het evenwicht vinden tussen opnieuw gaan werken en zorgen voor de kinderen die momenteel nog niet naar school kunnen. Dat is de opdracht die heel wat ouders sinds gisteren, dienen op te lossen.

Om hieraan tegemoet te komen tijdens deze corona-periode heeft de regering het licht op groen gezet voor het Corona-ouderschapsverlof.

Deze alternatieve vorm van ouderschapsverlof speelt specifiek in op de noden en behoeftes in deze virusperiode. Het kan snel en zelfs retro-actief (1 mei) opgenomen worden en de premies liggen iets hoger dan bij het gewone ouderschapsverlof.

Momenteel loopt deze maatregel tot 30juni en zijn de regels vrij flexibel te hanteren in onderlinge afspraak tussen werkgever en werknemer.

Vanzelfsprekend dienen de komende dagen nog heel wat komma's en punten vanuit overheidszijde te worden afgevijld, zodat er een duidelijk kader ontstaat en iedereen de correcte info verkrijgt aangaande:

  • wie kan en mag dit verlof aanvragen
  • aanvraagprocedure en -timing
  • kan dit verlof door de werkgever geweigerd worden
  • welke impact heeft dit op lopende systemen zoals tijdskrediet, gewoon ouderschapsverlof of op vakantiegeld...

Alice houdt hier de vinger aan de pols en begeleidt u verder bij eventuele aanvragen van werknemers.

Children are our most valuable resource.” — Herbert Hoover

Op de hoogte blijven?