Afspraak maken

Bonus CAO 90

Iedereen weet en beseft ondertussen de enorme impact van het coronavirus op het bedrijfsleven.

Afhankelijk van de aard van de sector pieken de activiteiten of vervallen deze tot een dieptepunt. Ondanks de vele tijdelijke maatregelen dient het bedrijfsleven vooral de blik te richten naar de toekomst. Op welke manier kan men de vroegere, normale situatie het dichtst benaderen. In eerdere blogs kwamen reeds verschillende mogelijkheden aan bod waarbij de grote keyfactors duidelijk flexibiliteit en inventiviteit zijn.

Tevens blijft het personeel het hoogste goed en zijn zij cruciaal bij de wederopstanding. Er zullen onmiskenbaar inspanningen moeten gedaan worden om de goede en trouwe medewerkers aan boord te houden. Hoe kan u hen als werkgever het best motiveren om zich extra in te spannen, het werk opnieuw aan te wakkeren en zich goed te voelen.

Een mogelijk instrument dat hierbij zeer nuttig is, is de bonus cao 90 of niet-recurrente bonus. Doelstelling van deze bonus cao 90 is het stimuleren van de betrokkenheid van de werknemers bij de onderneming door ze te belonen op basis van collectieve resultaten. Cruciaal hierin is de win-winsituatie. De werknemers voelen zich opnieuw gemotiveerd en gewaardeerd en mits de juiste insteek verdient een dergelijke bonus zich onwillekeurig terug.

Alice staat u bij in het uitwerken van een toetredingsakte of het opmaken en afsluiten van een CAO.

Een goed bonusplan moet één of meerdere collectieve doelstellingen bevatten. De regeling kan betrekking hebben op alle werknemers of op een duidelijk omschreven groep werknemers. Deze groep moet bepaald worden op basis van objectieve criteria. Eventueel kunnen ook voor verschillende groepen van werknemers verschillende doelstellingen worden uitgewerkt. De realisatie van de vastgestelde doelstellingen moet in ieder geval onzeker zijn. De doelstellingen kunnen velerlei zijn, maar mogen tevens niet te ingewikkeld gemaakt worden. De kunst bestaat erin om net die doelstelling uit te werken voor een betreffende categorie van werknemers waarmee het beste resultaat kan worden bewerkstelligd.

Het maximale bonusbedrag kan 3 413 euro bedragen, dit bedrag is niet belastbaar en voor de werknemer, alleen onderhevig aan een werknemersbijdrage sociale zekerheid gelijk aan 13,07 %. Tevens wordt er geen bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht. De werknemer ontvangt het bedrag van de bonus netto. De werkgever is alleen een solidariteitsbijdrage van 33 % verschuldigd bovenop de bonus. Het bedrag wordt niet aanzien als loon waardoor verrekening bij bvb. vakantiegeld en ontslagvergoeding niet aan de orde is.

Wilt u meer info of begeleiding bij het uitwerken van een bonus CAO 90 voor uw medewerkers, neem dan snel contact met ons op.

The challenge is not to pick the best investment. The challenge is to pick the right investment.” – Don Connelly

Op de hoogte blijven?