Afspraak maken

Home Work

Blijf in uw kot en log vanaf afstand in op het bedrijfsnetwerk. Telewerken was tot voor kort een gunst maar sinds de coronacrisis een must. De meeste werkgevers geven gehoor aan de oproep om personeel indien mogelijk thuis te laten werken.Tevens denken ze reeds verder omtrent de organisatie van thuiswerk na corona

Thuiswerk ten tijde van corona

Home work en corona

Gezien de huidige corona-situatie zijn vele werknemers noodgedwongen overgeschakeld op thuiswerk.Voor vele werkgevers en werknemers is dit een nieuwe manier van werken waarbij bepaalde aspecten niet uit het oog mogen worden verloren.De werkgever kan de thuiswerkende werknemer een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen die refereert naar mogelijke installatie van een thuisbureau, verbruik elektriciteit, internet ea…Deze vergoedingen zijn vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheid voor de werknemer en fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.In deze optiek heeft de rulingcommissie een vereenvoudigde aanvraag uitgewerkt zodat er zekerheid kan gegeven worden betreffende de fiscale behandeling, de verplichtingen en de hoogte van deze vergoedingen. Deze coronaruling is geldig vanaf 18 maart tot zolang de crisismaatregelen geldig blijven.

Wilt u meer info of absolute zekerheid over de thuiswerkvergoeding, aarzel niet en contacteer ons.

Alice begeleidt u hierbij.

Thuiswerk na corona

Home work 1

Ervaart u ondanks deze moeilijke periode dat thuiswerk een toegevoegde waarde betekent voor zowel werkgever als werknemer. Dan supporteert Alice u om een doordachte afweging te maken en geen stappen over te slaan.De voordelen zoals minder tijdverlies, zelfstandigheids- en verantwoordelijkheidszin, hogere productivitiet en creativiteit zijn legio, zonder daarom de praktische hickups en uitdagingen uit de weg te gaan.Sommige medewerkers die nu door omstandigheden geproefd hebben van een thuiswerksituatie zullen vragende partij zijn.

Voor hen betekent dit in eerste instantie een mogelijkheid om te genieten van een betere work-life balance

“The bad news is time flies.The good news is you’re the pilot” – Michael Altshuler

Zij zien het als een kans om de combinatie gezin-werk te optimaliseren door de mogelijkheid om kinderen naar school te brengen en af te halen of fileleed te vermijden … waardoor zij een extra stimulans krijgen naar engagement binnen het bedrijf.De werkgever beschikt daardoor over een meer gemotiveerde populatie en kan tevens op termijn bogen op een financiële meerwaarde door: meer productiviteit en besparing van bepaalde kantoorkosten…Het invoeren van thuiswerk vergt toch wel enige herziening van de huidige werkorganisatie, waardoor het raadzaam is niet over één nacht ijs te stappen. Het zal onwillekeurig zijn invloed hebben op de bedrijfscultuur, er dienen duidelijke afspraken en regels vastgelegd te worden in een heldere en handige thuiswerkpolicy, wederzijds vertrouwen wordt nog meer een hoeksteen van de relatie werknemer/werkgever en het financiële aspect zowel voor werkgever als werknemer dient grondig onder de loep genomen te worden.

Alice adviseert en supporteert u graag in deze nieuwe manier van werken in uw bedrijf.

  • Welke functies komen in aanmerking?
  • Duidelijk en wettelijk kader
  • Juiste accommodatie en tools
  • Gefaseerde opstart

……

Tot binnenkort, Alice

Op de hoogte blijven?